back
nieuws
spatie

Schiedamseweg 59, 3134 BB  VLAARDINGEN    tel +31(0)10 46 000 33 | fax +31(0)10 46 009 98

Bestuursrecht

Ons kantoor behandelt veel zaken op het gebied van het bestuursrecht. Met bestuursrecht krijgt u te maken als u het niet eens bent met een besluit van de Gemeente, een besluit van de Overheid, van een Ministerie of nog een ander overheidsorgaan. Zo kunnen we dan voor u bezwaar maken tegen zo’n voor u nadelige beslissing en eventueel daarna in beroep gaan bij de rechter. Ook het indienen van een zienswijze behoort tot de mogelijkheden.

Veel bestuursrechtelijke zaken die wij behandelen gaan over sociale voorzieningen (Participatiewet, zoals intrekking, opschorting, terugvordering en/ of afwijzing van een bijstandsuitkering en/of Bijzondere bijstand). Ook komen vaak procedures voor over de sociale zekerheid (weigering WW of Zw uitkering). Voor één cliënte is in het verleden bijvoorbeeld met succes een terugvordering van 14 maanden aan bijstandsuitkering aangevochten. (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2014:3486).

Maar ook op andere vlakken van het bestuursrecht procederen we voor u. Daarbij kunt u denken aan geschillen tegen de SVB (Sociale Verzekeringsbank), DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen), het CAK, de belastingdienst/ toeslagen en allerlei andere bestuursorganen.

Een van onze advocaten heeft in het verleden bijvoorbeeld met succes de toepassing van het alcoholslotprogramma door het CBR aangevochten (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2015:5419).En vaker hebben wij bijvoorbeeld ook weigeringen van de dienst Justis tot afgifte van een VOG kunnen herstellen.

Indien u meer informatie wenst, kunt u bellen met 010-460 00 33 of e-mailen naar info@bthadvocaten.nl