back
nieuws
spatie

Schiedamseweg 59, 3134 BB  VLAARDINGEN    tel +31(0)10 46 000 33 | fax +31(0)10 46 009 98

Arbeidsrecht

Met het arbeidsrecht krijgt u dikwijls te maken bij ontslag (al dan niet op staande voet) of als u een conflict hebt over het salaris. Verder gaan veel conflicten over gezondheid, ziekte, loondoorbetaling tijdens ziekte, aangepast werk en re-integratie. Maar ook is vaak het probleem dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen; en een enkele keer is dat ook andersom.

Mr. Vermeijden is specialist op het gebied van het arbeidsrecht. Zij heeft in de cliëntenkring zowel werkgevers als werknemers. Daardoor kan zij ook de belangen van de 'andere' kant inschatten en daarvan gebruik maken bij haar advisering aan u.

Wanneer u als werknemer in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, dan helpen wij u op basis daarvan. Overigens is het dikwijls zo, dat uiteindelijk de werkgever een bijdrage levert in de kosten van de rechtshulp van de werknemer.

Ook op het gebied van sociale zekerheid kan ons kantoor u van dienst zijn. Dat kan gaan over kwesties op het gebied van de Werkloosheidswet en om de Gemeentelijke uitkering krachtens de Wet Werk en Bijstand. Kwesties op het terrein van de sociale zekerheid worden behandeld door mr Van der Boom en door mr Oomkes.